A couple of under-reported observations on North Korea’s rocket launch

North Korea’s successful rocket launch on December 12, 2012 predictably spurred worldwide condemnation and media attention. Many of the reports immediately following the launch were remarkably similar and contained few attempts at alternative interpretations of the launch itself and of its implications. In the following text a couple of rather under-reported observations on the North Korean satellite launch will be presented.

 1. North Korea, surprisingly, became the first of the two Koreas to successfully place a satellite into orbit by utilizing solely indigenous technology. South Korea made unsuccessful attempts in 2009 and 2010 and twice postponed a planned launch in 2012.[1] This undoubtedly comes as a slap in the face for researchers in South Korea’s space program, some of which even claimed that North Korean space technology was “at least 20 years behind the South’s”.[2]

 2. 2012 marks the only time North Korea has conducted two launches in the same year, but more importantly the two launches under Kim Jong-un’s rule have shown a significant difference from the launches under the leadership of Kim Jong-il in that the rockets were launched towards the south and not towards the east. Why is this significant? Because it could indicate that Pyongyang is showing an unprecedented wariness of Tokyo’s concerns and warnings of shooting down the rocket were it to pose a threat to Japan. In this context it’s important to note that southward bound launches present a far bigger challenge than eastward bound launches, both financially (more fuel) and technologically (stronger engine). Due to the centrifugal power generated by the Earth’s rotation (west to east) an eastward bound launch would be given a gravitational boost and thus require far less propellants than launches in other directions (the Earth rotates at a speed of almost 1700 kilometers per hour along the equator). Launching towards the south also presents Pyongyang with another disadvantage: the satellite would orbit around the Earth from south to north instead of following the Earth’s rotation from west to east. This means that the satellite will cross North Korea only a limited number of times a year, making North Korea’s satellite practically useless for weather observation purposes.

  By launching the rockets towards the south, North Korea has thus demonstrated a willingness to take a more technologically challenging, expensive and ineffective approach arguably in order to ease Japanese concerns. This is a new development since Kim Jong-un came to power. It could of course also be interpreted as North Korea’s lack of confidence in its own technology and resultant concerns that an eastward bound launch could fall down over Japan and create an unfavorable international environment.

 3. North Korea did indeed place a satellite into orbit. What implications will this have on the language of future references to North Korean rockets? Japan, for example, has up until now consistently referred to North Korea’s launches as “the missile which North Korea calls a ‘satellite’” [北朝鮮による「人工衛星」と称するミサイル ][3], implying that North Korea has had no intentions to place a satellite into orbit, but simply has used the satellite claim as a pretext to test missile technology. This may still be true, but North Korea nonetheless succeeded in placing a satellite into orbit and future references to North Korean launches will possibly be changed. If the international community changes its vocabulary from “missile” to “satellite”, it will perhaps become increasingly difficult to deny North Korea the right to test its rocket technology for use in a peaceful space program, especially as long as South Korea pursues exactly the same goal.

 4. Regarding North Korea’s motives for the launch, there has been a tendency among analysts to over-analyze the reasons for North Korea’s launch. The multiple power transitions in the region might of course have played a role, but what “message” could North Korea possibly have hoped to convey to the various regional actors who all have differing interests and probably interpret the launch in widely different ways? “Don’t forget about us”, could that be it? North Korea hardly needs satellites to prevent its fading into oblivion. If North Korea’s launch was a message, it seems unlikely that it was addressed to other countries than the US. The launch demonstrated once and for all that North Korea has the potential (however limited) to reach US mainland. For Japan and South Korea the launch does not pose a new threat as both these countries allegedly have been within the North Korean missile range since 1993.[4] If this was a message, it was aimed at the US. This also correlates to North Korea’s warning in October that North Korean missiles could reach “not only South Korea and Japan, but also the US”.[5]

  Rather than interpreting the launch as a cry for attention directed at the international community, it seems reasonable that domestic factors were most instrumental this time around. Obviously the launch coincided almost on the day with the one year commemoration of Kim Jong-il’s death on December 17 2011, but 2012 was also the centenary of Kim Il-sung’s birth and North Korea had announced many years in advance that 2012 would mark the watershed moment when North Korea transforms itself into a “strong and prosperous nation”. The international situation notwithstanding, North Korea would probably have conducted some kind of symbolic act in 2012 to showcase its technological prowess in the new “strong and prosperous” era regardless of outside factors. Its spectacular launch failure in April created, if nothing else, a sense of urgency for achieving something grandiose before the end of the watershed year of 2012.

Ulv Hanssen
Fellow, Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation,
The Swedish Institute of International Affairs (UI)


[1] http://www.space.com/18186-south-korea-satellite-launch-friday.html

[2] http://www.voanews.com/content/japan-launches-south-korean-satellite-into-orbit/667311.html

[3]See for example the Japanese Foreign Ministry’s homepages, http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/missile_12_2/index.html

[4] http://www.nytimes.com/1993/06/13/world/missile-is-tested-by-north-koreans.html

[5]http://www.nytimes.com/2012/10/10/world/asia/north-korea-says-its-missiles-can-reach-us-mainland.html?_r=0


Mo Yan på tryggt avstånd från politiken av Johan Lagerkvist

Svenska Akademiens beslut att 2012 års Nobelpris i litteratur går till den kinesiske författaren Mo Yan är ett val som får enorm uppmärksamhet i Kina. Det är svårt att överskatta Nobelprisernas betydelse i ett land och en kultur där dessa utmärkelser – i synnerhet de naturvetenskapliga – varit stora nyheter alltsedan reformpolitiken inleddes 1978. I en kultur som kännetecknas av konfuciansk lärdomstradition har mytbildningen runt priserna och ceremonierna i Stockholm och Oslo befunnit sig i ett avlägset stjärnsystem dit man innerligt önskat att en kines någon gång skulle nå.

Denna längtan är starkt förknippad med erkännande och upprättelse. Ända sedan den kommunistiska revolutionen 1949 har generationer kineser genom skolböcker och av statligt kontrollerade nyhetsmedier internaliserat ”de hundra åren av förödmjukelse” som tiden från det första opiumkriget 1842 via kejsardömets fall 1911 till Mao Zedongs bonderevolution har beskrivits.

Kina och den kinesiska kulturen som västerlandet dömde ut som ”Asiens sjuke man” i slutet av 1800-talet hade visserligen rest sig, som Mao yttrade när Folkrepubliken Kina utropades den 1 oktober 1949 på Himmelska fridens port i Peking. Men kineser drömde fortfarande om att komma ikapp väst på alla de sätt om utmärker en moderniserad och avancerad kulturnation, inte minst inom litteraturens domän.

Döm därför om den besvikelse som det officiella Kina och kommunistpartiet kände när Nobelpriset i litteratur år 2000 gavs till den regimkritiske författaren Gao Xingjian, som har franskt, inte kinesiskt, medborgarskap. Det priset har regimen länge tigit som muren om, även om det inom intellektuella kretsar visserligen finns de som uppskattar Gaos författarskap. Tio år senare tillfogade den norska Nobelkommittén enpartistaten en än värre kalldusch, när man beslutade att tilldela Nobels fredspris till regimkritikern och dissidenten Liu Xiaobo.

Sedan 2010 har det verkat som att Kina närmast gett upp hoppet om att få ett ”riktigt” erkännande av kinesisk kultur trots de senaste årens allt starkare ekonomiska och politiska ställning i världen. Bara några dagar innan Svenska Akademiens ständige sekreterare Peter Englund stegade ut inför den samlade världspressen och den kinesiska statstelevisionens kameror, kritiserade kommunistpartiets populistiska flaggskepp Global Times de humanistiska Nobelpriserna, det vill säga fredspriset och litteraturpriset, för att vara bemängda med västerländska värden, per definition endast sken-universalistiska och egentligen diskriminerande av andra världskulturer.

Efter beskedet om att 2012 års litteraturpristagare blir den 57-årige författaren Mo Yan syns den negativa kritiken och dåliga stämningen vara som bortblåst. I kommunistpartiets språkrör Folkets Dagblad, den statliga centraltelevisionen CCTV, temasektioner på kinesiska nyhetsportaler och i deras kommentarsfält kan man bevittna den stolthet och glädje som helt självklart följer på erhållandet av ett så oerhört prestigefyllt pris.

Frågan är om Kinas Nobelkomplex slutligen har övervunnits. I varje fall fylls de traditionella massmedierna och de sociala medierna som till exempel mikrobloggarna med nationalistiskt färgade yttringar i stil med ”Otroligt glädjande, grattis Mo Yan, grattis Kina” och ”För ett gammalt land och en gammal civilisation som Kina är detta stora pris alltför sent kommet. Men trots det – mina varmaste gratulationer till Mäster Mo Yan”.

Hur ska man tolka denna stolta nationalkänsla – som andas ett ”äntligen” och ”till slut” – som är såväl folkligt förankrat som statssanktionerat? Betyder somligas suck av lättnad och glädjen över att icke-västliga värden, den kinesiska ”verkligheten” och kinesiska sanningsanspråk erkänns av en länge ointresserad, okunnigt, och ovänligt sinnad västvärld? Kanske upplever de röster i de officiella medierna som har uttryckt att Kinas ekonomiska och politiska uppstigande medför att utlandet måste intressera sig mer för allt kinesiskt nu viss upprättelse?

Dessa frågor är ytterst angelägna när Kinas inflytande i, men också starka nationalism gentemot, omvärlden ökar. På Kinas största nyhetsportal Sina toppade nyheten om Mo Yans Nobelpris nyhetsagendan den 11 oktober, och som nummer två fanns nyheten att kinesiska utrikesdepartementet hårt kritiserar Japans ”illegala kontroll” över Senkaku-öarna som Kina anser vara en del av Kinas territorium.

Under hösten 2012 har den territoriella konflikten mellan Kinas och Japans regeringar om ögruppen trappats upp, ivrigt påhejad av nationalistiska hetsporrar i både länderna. I kinesiska städer demonstrerade under september tusentals människor som brände japanska bilar och manade till bojkott av örikets varor. På kinesiska internet fällde hundratusentals människor hatfyllda uttalanden mot grannen i öst. Många hävdade att krig med Tokyo inte alls var otänkbart, utan tvärtom nödvändigt och till och med önskvärt.

Denna nationalism har inte uppstått ur tomma intet. Som i många andra kinesiska författares och konstnärers verk finns också hos Mo Yans ”Det röda fältet” realistiska skildringar av den japanska arméns grymma frammarsch över den kinesiska jorden under motståndskriget mot Japan mellan 1937 och 1945. Inom kommunistpartiet gillas kanske inte hur Mo beskriver partiets relativa, och alls inte absoluta, betydelse för de kinesiska styrkornas militära framgångar mot japanerna. Men ändå framstår hans ämne som patriotiskt korrekt, i en tid och samtidskontext när nationalism alltmer blir det kitt som håller samman både kommunistpartiet och det omgivande samhället. Det går därför inte heller att bortse från den nye Nobelpristagarens medlemskap i kommunistpartiet.

Bortsett från hans obestridliga litterära kvaliteter och den kritik mot sociala strukturer, lokalt maktmissbruk och ekonomisk vanskötsel som finns i Mo Yans verk, finns det någon vidare politisk betydelse i författarskapet för Kina i dag? Hur ser han som författare i ett auktoritärt styrt land på brännande frågor om censur och kontroll av massmedier och internet? Finns det alls ett moraliskt ansvar att utkräva eller är det endast en störande fråga som skymmer hans bokproduktion?

Den världsberömde konstnären och ständige nageln i ögat på den kinesiska regimen, Ai Weiwei, uttryckte på sitt Twitterkonto att ”Författare som inte förmår stå upp för sanningen inte kan skiljas från lögnare”. Den kände bloggaren Bei Feng var ursinnig över den kinesiska internetcensur som helt spärrade ut honom ur internetlandskapet efter kritik av Mo Yans Nobelpris: ”Efter en avvikande åsikt på Sina Weibo om att Mo Yan tilldelats priset utraderades mitt konto – medan Mo Yan sade att priset illustrerar en tid då man kan yttra sig fritt. Jag anser de här händelserna bäst illustrerar nivån på den Svenska Akademien”. Troligen kommer åsikterna mellan liberala konstutövare och mer systembevarande nationalistiska intellektuella att brytas hårt under kommande månader – på internet där de i väntan på censurens näve ibland kan mötas i debatt.

Vissa hävdar att man ändå bör vara försiktig med pekpinnar. Och det finns förutsättningar för att kinesisk politik kan förändras också genom reformsinnade krafter som verkar inom kommunistpartiet och genom det som den amerikanske sinologen Timothy Cheek har kallat för ”de etablissemangsintellektuella”. Men om dessa personer utomlands får frågor om arbetsläger, dissidenter och mänskliga rättigheter blir det förstås plågsamt. Att yttra sig kritiskt om tillståndet för mänskliga rättigheter i Kina skulle innebära utraderade möjligheter för dem att verka för det fria ordet inom etablissemangets strukturer.

Detta gäller också för Mo Yan. Ombedd att kommentera statens behandling av Liu Xiaobo, mottagaren fredspriset 2010, blev svaret att han ”visste för lite om det hela”. Vid något anat tillfälle ska han ha uttryckt att ”skrika på gatorna är något för vissa, medan andra försöker förändra genom arbete på kammaren”. Det är en hållning som den berömde kinesiske idéhistorikern Wang Hui i ett samtal med mig anslöt sig till: ”Vad tycker ni i väst att vi borde göra, springa ut på gatorna och demonstrera? Inte säkert det är mödan värt!” Inte bara kan offentliga protester innebära slutet på en yrkeskarriär, menade Wang, det kan också vara mindre effektivt än att gradvis påverka partikulturen inifrån.

Och även om en författare som Mo Yan helst håller sig på armlängds avstånd från dagsaktuell politik och frågor om dissidenter, är han i romaner och noveller starkt kritisk till sociala missförhållanden på landsbygden i Shandongprovinsen. Bitande sarkasm och beskrivningar av lokalt maktmissbruk och översitteri finns också i ”Vitlöksballaderna”. Landsbygdens kvävande patriarkala ordning är något som Mo Yan kritiserar i sina verk, liksom hur ettbarnspolitiken i inlandsprovinserna leder till överskott på pojkar.

Dessa förvisso vassa skildringar av Kinas sociala liv och lokala pampvälden gör honom dock inte till en subversiv samhällsskildrare. Kritik mot samhällsfenomen som korruption, maktmissbruk, miljöförstöring och landkonfiskation är möjlig att framföra i dagens Kina bland fler än författare. Den subversive kritiserar kommunistpartiet som ”samhällets ledande kraft”, organiserar religiösa, politiska eller arbetarintressen i syfte att genomdriva politiska reformer för sin sak. Men kritik mot kommunistpartiets maktutövning på landsbygden är faktiskt relativt vanligt inom statskontrollerade medier och det finns reformsinnade krafter som premiärminister Wen Jiabao till och med i politbyråns ständiga utskott.

Mo Yan får Nobelpriset i litteratur när Kina befinner sig i en brytningstid mellan gammalt och nytt. Kommunistpartiets ömsar ledarskinn i år. Ekonomin är skakig och spänningarna mellan olika grupper och intressen i samhället ökar, inte minst mellan stad och landsbygd. Den nya politbyrå som tar form efter den 18:e partikongressen som inleds den 8 november kommer att regera landet och influera världspolitiken fram till år 2022. Det kommer att bli ansträngande. Under detta decennium ska svåra utmaningar hemmavid och från omvärlden pareras.

Den kanske största och svåraste frågan är hur länge ett alltmer pluralistiskt samhälle och dess intellektuella – konstnärer, författare och forskare – kan begränsas i sitt sanningssökande av den leninistiska enpartistaten. Kommer kraven från ett framväxande civilsamhälle med rötter i både arbetar- bonde-, och medelklass mötas med våldsam repression – eller med ny vilja till kompromisser, dialog och reformer? Kommer förväntningar från utlandet på ett ansvarstagande och än öppnare Kina mötas av lyhördhet, eller mer av det nationalistiska trummande som ljudit under den senaste tiden?

En stor berättare och skildrare av den kinesiska samtiden som Mo Yan skulle ha mycket intressant att säga om dessa viktiga frågor. Men troligen tiger han hellre, som när han tillfrågades om författarkollegan och numera Nobelpriskollegan Liu Xiaobos belägenhet i fängelse. I så fall ger det eftertryck åt pseudonymen som mannen som föddes som Guan Moye 1955 bär. På kinesiska betyder nämligen Mo Yan ”tala inte” eller om man så vill – ingen kommentar. För två år sedan stod Liu Xiabos stol tom under prisceremonin i Oslo. När Nobelpriset åter tilldelas en kinesisk medborgare kommer någon att sitta på avsedd stol, men vad kommer den som sitter där att säga? Vad kan han säga?

Johan Lagerkvist är docent i kinesiska och forskare vid Utrikespolitiska institutet.

Denna text är ursprungligen publicerad i Svenska Dagbladet 12 oktober 2012 .


Myanmar open for business, not its people

by Gerhard Hoffstaedter, School of Social Science at the University of Queensland

Aung San Suu Kyi has just left Myanmar (Burma) for the first time in 24 years visiting Thailand and Europe and calling for more foreign investment in Myanmar. Meanwhile, ethnic tensions in Myanmar continue to erupt to the surface in a country that is slowly shaking off its pariah status in international affairs.

The recent by-elections in Myanmar, in which Suu Kyi’s National League for Democracy claimed 43 of the 45 seats available, have awakened hope and a flurry of activity around the world to weaken if not dissolve the Western sanctions regime against the ruling military junta.

For now, Suu Kyi will take her seat in a parliament that remains firmly in the hands of the military-backed ruling party.

The by-election follows extensive market reforms, the release from house arrest of Suu Kyi, the re-registration of her party that allowed her to contest the election, the freeing of political prisoners, and the relaxation of media censorship controls.

It seems like Myanmar is coming in from the cold. More than that, Myanmar is open for business and everyone is lining up to enter a large domestic market of 60 million untapped consumers and a largely un- or underdeveloped natural resources sector.

Thailand has a long trading history with Myanmar, dominated by logging and the import of natural gas among other natural resources. It is, however, the access to cheap labour in Myanmar that is seen as a great drawcard for manufacturing industries. Already Thailand is profiting from the cheap labour of Myanmarese refugees in Thailand who work illegally in the agriculture and manufacturing sectors, most often on an itinerant basis.

Long the preserve of Thai business interests and cross-border trade, Myanmar is of great geo-strategic importance to the region as a whole, and its other neighbours are entering the fray. Two global players are increasingly overtaking the Thai special relationship: China and India.

At the forefront of this regional engagement is the Dawei Deep Seaport currently under construction in Myanmar’s south. It will offer an alternative entrée into the Indian north-east and Chinese southern markets. It will also be the country’s first special economic zone as well as the entire region’s largest combined port and economic zone.

Thailand stands to gain most from this endeavour. Firstly, as its closest neighbour, long-time investor and main trading partner, Thailand will have direct access to cheap labour, resource abundance and offer itself as a transit point for goods to Cambodia and Vietnam. Already, a Thai construction company is the main contractor for the first phase of the project and further investments in the energy and manufacturing sectors are in the offing. The figures are staggering. The first phase alone of the $US58 billion project is worth $US8.6 billion.

Secondly, Thailand still houses millions of irregular migrants in its borders, most of whom have fled or left Myanmar for Thailand. This massive scheme offers a way to resettle and offer opportunities to, especially, the economic migrants.

Indeed, some have begun to trickle back to Myanmar, including political exiles. The government is wooing them back for their expertise and capacity to support the burgeoning economy.

However, the Myanmar government has its work cut out to capitalise on these opportunities. On the one hand, China, in particular, will require order and stability in Myanmar to provide safe transport links for their products as a viable alternative to the South China Sea. On the other, the West and some ASEAN members will require Myanmar’s rulers to, at least, offer some vestiges of democratic governance (as we are seeing at the moment) and a durable solution to the refugee crisis along the Myanmar/Thai border and wider ethnic tensions.

Some of these tensions have resulted in all-out wars with intermittent ceasefires. The situation in the uplands and ethnic held areas continues to be tense, and despite the recent political changes in the capital, the situation for ethnic minorities has not changed significantly.

Thousands are still fighting insurgencies and vast stretches of the country remain off limits to government troops. These conflicts continue to elicit a steady stream of refugees and asylum seekers fleeing the fighting to Thailand, Malaysia, Bangladesh, India and beyond. The diaspora networks of these refugee populations span the globe with small minorities settling in Europe, the US, Canada and Australia.

Since last June, for example, the army has been in a protracted war in Kachin state, again displacing thousands of civilians. While some ethnic conflicts have calmed and ceasefires have been in place, the Kachin conflict is again causing destruction in the poorest, remotest and most disadvantaged areas of Myanmar.

Asked about the tens of thousands of refugees living in Malaysia recently, opposition leader Aung San Suu Kyi said that it was too early to return to Myanmar as, “They have got to have something to return to.”

Indeed, but the situation for them in refugee camps in the region or living as illegal immigrants in places like Malaysia, which does not recognise refugees, is no solution either. Late last year, Malaysia introduced a new registration program for illegal migrants, called the 6P program.

The program was designed to find out how many undocumented workers are currently in Malaysia and whether they can be retrenched into specific sectors that are in need of labour, or repatriated.

The program has been aided by the mass mobilisation of the army, police force, immigration department, and RELA, an auxiliary police force that is undertrained and poorly resourced but ideologically driven.

In addition, the Malaysian home minister proposed an immigration detainee swap program last year, no doubt inspired by the so-called Malaysia-swap agreement between Australia and Malaysia. The deal would see Myanmar nationals detained in Malaysia ‘swapped’ for Malaysian nationals detained in Myanmar.

The Malaysian government’s attempt to systematically register illegal immigrants living and working in Malaysia is aimed at enabling better law enforcement. However, the final part of the program is ‘repatriation’, i.e. deportation of those not needed in the Malaysian economy and those deemed unsuitable, e.g. those with criminal convictions. Caught in the midst of all this are the thousands of asylum seekers, political exiles and refugees who have fled Myanmar’s enduring conflicts.

It is they who fear ‘repatriation’ most, as they have no homeland to return to, much less interest in doing so.

Author’s note: The people I work with, mostly ethnic refugees from Myanmar, call the country Myanmar because calling it Burma invokes the notion that the country belongs to the Burmese Bamar, the dominant ethnic group. Most Western governments refer to the country as Burma.

Gerhard Hoffstaedter is a lecturer in anthropology in the School of Social Science at the University of Queensland. His first book Modern Muslim Identities: Negotiating Religion and Ethnicity in Malaysia is published by NIAS Press.

This article was first published by the ABC Drum.


At the High Table

by Stig Toft Madsen, NIAS

On April 19th India test-fired a long-range ballistic missile designed to carry a nuclear bomb. With a range stated to be more than 3.100 miles, the missile would be able to reach not only large Chinese cities beyond the Tibetan plateau.  It could reach even further. The distance from say Srinagar in Kashmir to Vienna in Austria is 3.114 miles or 5.011 kilometer. In other words: Vienna is within its reach.

The missile has been developed by the Defense Research and Development Organization (DRDO) and other defense organizations and laboratories often located in science- and IT-cities such as Bangalore and Hyderabad.  As the name Agni V indicates the missile is the latest in a series of missiles with progressively longer range.  Already in 1971, Indira Gandhi reportedly directed the defense ministry and the DRDO to start developing long-range ballistic missiles (Kampani 2003). Agni V is the fruit of that labor, but some Indian strategic thinkers are not content with this. They have urged India to develop a missile (called Surya, the Sun) that may reach even further. Some argue that India should develop thermonuclear bombs in the megaton class. India has so far not capitalized much on its powerful weapons through sales to other countries. Some argue that India should do so.

Why, one may wonder, does India persist in developing and buying these and other weapons? Looking at such questions somewhat anthropologically, I will have a closer look at a few commonly used phrases, which say something about how Indians think about themselves and their role in the world today. The test-firing of a missile, the testing  of nuclear or thermonuclear bombs in 1998, and the launching  of a satellite into space are occasions, which lead Indians and others to make statements to the effect that India is now a superpower and that others should recognize it as a superpower. On such occasions three phrases are commonly used:

 • India is now taking its rightful place in the Comity of Nations
 • India is now a member of an Exclusive Club
 • India is now sitting at the High Table

The High Table is an institution found in old British universities or colleges such as Oxford and Cambridge. Senior faculty members or fellows and their guest would sit at the raised table above and separately from the students. By contrast, in other universities (such as Princeton in the US) dining was used as an opportunity for students to interact with the faculty members (www.princeton.edu/~gradcol/perm/hightable.htm).

In India, the partaking of meals has been used since time immemorial to unite and differentiate people, often along caste lines.  Historically, commensal rows or “feeding lines” consisting of people of the same caste or sub-caste have repeatedly defined or objectified group identity (Madsen and Gardella 2012). When Indians say that their weaponry entitles them to sit at the High Table, they thereby evoke notions of superiors sharing a meal. The image does not imply that only Indians may eat under conditions of grandeur. But it indicates that Indians may eat only with their equals and not with others.

Being the member of an “exclusive club” implies an even greater degree of inequality. While students at Oxbridge may not sit at the High Table, they can at least see the table from where they sit. An exclusive club is closed in a more radical manner. Its charmed circle entirely sealed, an outsider cannot even enter the club. Such exclusive clubs have an aura of secrecy. Their members probably wine and dine, but others cannot really tell what they do. The members set their own rules which may not be in conformity with the rules that others follow. Evoking the image of an exclusive club signals power, non-transparency, and even the ability to act with impunity.

In contrast, to achieve one’s rightful place in the comity of nations does not imply exclusivism or secrecy. All countries, big and small, are entitled to a place as equals in the United Nations where, in principle, discussions are held openly and where every nation has a voice. In that sense, India already enjoys its rightful place in the comity of nations. It does not need to lay claim to it by demonstrating its power back-up in terms of weapons of mass destruction. But then the “rightful place” may be understood to mean something more than a place like any other nation. India’s rightful place – taking into consideration it size, it military muscle, its growing economy – then may turn out on closer inspection to be an elevated position. In short, what India claimed it achieved by test-firing the Agni V and similar acts was a rightful place at the High Table in an Exclusive Club for the select among the nations of the world. Not a very democratic vision but more inclusive than the idea of “the peaceful rise of China”, which portrays China’s rise as a form of “reemergence” whereby China is about to regain the all-encompassing hegemonic status that it presumably once possessed.

Gaurav Kampani, “Stakeholders in the Indian Strategic Missile Program”, The Nonproliferation Review, Fall-Winter 2003.

Stig Toft Madsen and Geoffrey Gardella, “Udupi Hotels: Entrepreneurship, Reform and Revival”, in Krishnendu Ray and Tulasi Srinivas (eds.) Curried Cultures, Globalization, Food, and South Asia, Berkeley, Los Angeles London: University of California Press,  2012.

With thanks to Sasikumar Shanmugasundaram for comments.


China in Global Climate Change Politics

One of the paradoxes that COP17 left us with to solve is that of how to really understand China as a global climate change player. China has become more and more sure of herself both politically and economically  in any global setting. But when it comes to global climate change politics, we see a very careful and non-committing China. At home China is, however, doing quite a lot to transform the Chinese economy from brown growth to green growth as the recent five-year plan revealed as well as the figures for investments in renewables, where China is among the biggest investors in the world and leading in some technologies. Why is it then so difficult for China at the global stage to act more in accordance with national actions? The world would surely welcome it! More than that, the world expects it, and is not late to shame China for any failures in global negotiations as happened after the breakdown of COP15. Here, it is not so important whether or not China was to blame, the point is, that Chinese leaders were very surprised and had a hard time understanding this negative campaigning. At COP16 and COP17 it was clear that China had done a lot to prevent a similar negative campaigning. Chinese public statements about Chinese climate policies has since become very positive and open – but they still sound hollow as only national not global action is taken by China. And the world has become increasingly aware that other important players should also be held accountable for the lack of success in global climate talks; namely the USA, Canada, India and Russia.

Much of the confusion over China can be found in misperceptions over Chinese international policies and priorities. (Communist) China is still a relatively young actor in global politics, and on many issues, the Chinese position seems to be: leave domestic matters for ourselves to work out. A question of classic sovereignty as defined by Morgenthau. Chinese leaders make us believe that China is indeed a unitary actor. So when China is put under international pressure to reduce greenhouse gas (GHG) emissions and commit to a global legally binding agreement, many fail to understand how fragmented China really is, and how difficult it is for China to undertake a needed transformation from a coal based to a sustainable economy.

And although climate change politics is one of the Chinese leadership’s main concerns, it is primarily a domestic concern related to three interlinked issues; energy security, sustainable economic development, and social stability and progress. China’s primary international concern is, however, to protect China’s sovereignty. Within China there are many diverging interests and understandings of climate change. Regions, cities, Chinese and foreign companies as well as NGO’s each play their different part in China’s economic, social, and environmental development. Officially these non-state actors cannot play a role in Chinese foreign policy, but they are still part of what frames the international understanding that China is becoming greener, because the green actors and the central government have an interest in showcasing their green development – thereby attracting investments or gaining other co-benefits such as better public health.

Other actors in the coal industry and the majority of the production economy dependent on cheap and accessible energy should also be taken into account. These actors protect their vested interests and fight against moving too fast from a brown to a green economy. And coal is still by far the largest energy source in China.

So there are many incentives for the Chinese leaders to present China as green and going green, but it is far harder to achieve, because of the fragmented domestic scene.

The major reason, however,  for Chinese lack of global commitment is that an eventual implementation of a global legally binding climate change agreement will clash with priority number one: sovereignty. And it will furthermore have enormous consequences for China’s role in the developing world.

In the global institutional framework being negotiated there is a pressure from most of the developed world, including USA and Canada, to agree on a global standardisation of how to measure and report GHG levels and reductions. The argument is simple and persuasive: If we don’t have the same measures globally we will not be sure that we’re doing enough – we won’t even be sure about what needs to be done. This principle is called MRV – Measure, Report, Validate – and this clashed with the Chinese understanding of sovereignty in such a degree, that China is fighting the principle of MRV with all means. The Chinese leaders all to vividly imagine what the consequences would be, if an international corps of GHG-controllers were allowed to enter China and validate the Chinese statistics with access to even the smallest coal plant and factory. This in itself is not so scary, but the dangers are many; Chinese statistics could be full of mistakes (deliberate or not), which would mean more international shaming, but the biggest danger is that the principle of the international community gaining access to China to validate progress on a certain policy area means that soon enough, human rights would be mentioned as the next area.

A different kind of consequence of a Chinese commitment to a global legally binding agreement is that of a change in definitions of equity. One of China’s main arguments against Chinese commitment is framed as common but differentiated responsibilities (CBDR) meaning basically that climate change is a global problem and common for all to share the burden, but the developed world must bare the biggest burden and do most since historically and per capita the developed world is more responsible, etc.

China is still aligned with the developing world on this issue. But if China really opened up for discussions on binding commitments, equity and CBDR would have to be reinterpreted; by asking if equity is the same for all developing countries – are there not a substantial difference between the small island states and e.g. China, which would then – more true to China’s economic size and growth rates categorise China as an emerging economy? It would split up the world in many more categories than just the developed and developing countries with a much more differentiated understanding of responsibility than is currently attached to the principle of equity and CBDR.

Furthermore, a China with a different global identity will probably lose her ability to act as a leader of the developing world in international forums like the UN. And China would lose her status as a developing country within the WTO, which would mean losing benefits of subsidies, the ability to keep tariffs. And maybe China would also be more easily pressured into letting the currency float. This is in this light we must understand Obama’s phrasing of China as a grown-up.

So for all these reasons and Chinese imaginations of “what could go wrong”, China is doing what is possible domestically but resisting a global legally binding agreement on fighting climate change.

Lau Blaxekjær
PhD Student
Department of Political Science
Copenhagen University