En helt almindelig krigsforbryder tager skraldet

I Cambodia er det længe ventede krigsforbrydertribunal mod de tidligere ledere af rædselsregimet De Røde Khmerer ved at gå i gang. Den første på anklagebænken er tidligere fængselsdirektør Kaeng Kek Eav, også kaldet Duch. De større fisk venter. Af Anya Palm, freelancejournalist

De overdådige retsbygninger er nye og velholdte og ser malplacerede ud omgivet af skraldebunker og de squattere, der var her først. Selve retssalen er moderne, lille, blot med plads til de ni dommere, retspersonale, den anklagede og en håndfuld tilhørere, men med tv-transmission til de tilstødende lokaler, hvor en storskærm hænger foran lange rækker af bløde røde velourstole.

Det er her, Cambodias skæbnemagere, lederne af det ultrakommunistiske parti De Røde Khmerer skal for retten.

To millioner døde

Fra 1975-1979 gennemførte De Røde Khmerer en revolution, der havde til formål at samle folket i bare en klasse: bønder. Projektet gik galt og tusinder døde af overarbejde, sult eller blev henrettet for partiskadelig virksomhed. I dag anslås det, at omkring to millioner af Cambodias dengang syv millioner store befolkning omkom under De Røde Khmerers styre.

Efter over ti års bureaukrati og forhandlinger mellem den Cambodianske regering og FN starter retsforfølgelsen af de ansvarlige. Duch, en tidligere fængselsinspektør på 65 år med ansvaret for rundt regnet 12.000 fangers voldsomme død, er en lille senet mand med vandede øjne og krum holdning. Han sidder i dag under ed og bedyrer, hvor meget han fortryder og at han blot parerede ordre.

Det er ynkeligt. Kvalmende. Den almægtige fængselsinspektør, der personligt trak negle ud, voldtog og torturerede er skyldig som få, som de mange øjenvidneberetninger formentligt vil cementere i løbet af de tre-fire måneder, hans retssag er anslået til at vare.

Men alligevel er der noget om det.

For selvom det er svært at forstå det, så er 12.000 ikke mange mennesker i en forbrydelse af folkemordsdimensioner, hvor det samlede regnskab ender på to millioner. Og det er det, krigsforbryderdomstolen i dag kritiseres for: Til forskel fra de fire andre anklagede, der alle er politikere og alle sad i De Røde Khmerers centralkomité, er Duch en “almindelig krigsforbryder”, der ikke besidder samme symbolske værdi som de andre.

Det er almen viden, at mange i regeringen har en blodig fortid, og flere eksperter mener, at processen peger ligner et ualmindelig dygtigt stykke spil for galleriet. Jo længere tid der går med ligegyldigt bureaukrati, jo højere lyder kritikken af tribunalet primært fungerer for at lukke munden på menneskerettighedsorganisaitioner, der piver over, at De Røde Khmerer stadigvæk er magtfulde i Cambodia.Tiden løser problemerneUdenfor, skråt overfor salen, hvor retssagerne transmitteres, ligger fire sammenhængende celler. Det er detentionen. Lige ved siden af står en ambulance – en nødvendig foranstaltning, da de resterende fire anklagede er gamle og svagelige. Det har siden starten været en bekymring, at en af de tiltalte ville nå at dø, før retssagerne ruller. I dag lyder beskyldningen, at det er det, regeringen satster på skal ske. Ambulancen går stort set i rutefart til Calemettes Hospital med snart den ene, snart den anden hvidhårede folkemorder, der skal tjekkes efter for hjertesvigt og nyreproblemer.

Duch – den yngste og sundeste af de tiltalte – er idag en omvendt kristen, der har erkendt sine synder og samarbejdet med retten. Han har ingen venner længere og at det netop er ham, der er på vej mod anklagebænken, selvom al logik skriger på at få ekspederet de aldrende politikere igennem i en fart, er ingen tilfældighed. Han er tilpas grusom til at blive kategoriseret som krigsforbryder, han er tilpas kendt til at mange mennesker får kælet for retssfølelsen – og han er tilpas langt nede i geledderne til, at han kan ofres. Nu er ballet således åbnet for at folkeligheden kan få et kig ind på den usle tidligere matematiklærer, mens han med samlede hænder hævet mod himlen og bedende øjne siger undskyld for sine mange drab og ugerninger.

Samtidig er det på en eller anden made lykkedes at få listet forbi offentligheden at retssagerne for samtlige de sidste fire anklagede – de, der i virkeligheden kan kategoriseres som “ansvarlige” – er blevet udskudt endnu et år. Spørgsmålet er, om de lever så længe.

FAKTA:

Cambodia i glimt

I årene 1975-79 hed landet Demokratic Kampuchea, og blev styret af det ultramaoistiske parti De Røde Khmerer, der gennemførte en revolution i landet. Revolutionen udviklede sig til folkemord, der kostede lidt under en tredjedel af landets befolkning livet.

I dag lider Cambodia stadig under efterveerne af folkemordet og modtager massive summer i udviklingsstøtte fra blandt andet EU og Verdensbanken. I 2008 modtog landet 900 millioner dollars i støtte.

Extraordinary Chambers of the Courts of Cambodia, som Cambodias krigsforbrydertribunal officielt hedder, er støttet af FN og har til formål at dømme “de mest ansvarlige for folkemordet.” Det er det første krigsforbrydertribunal i verden, der ligger i landet, hvor forbrydelsen er begået og samtidig har overvægt af nationale dommere.


Cambodia’s wheel of history rolls on

Alexandra KentSenior ResearcherNIAS – Nordic Institute of Asian Studies

Thirty years after the end of the brutal Khmer Rouge regime in Cambodia, a ‘hybrid’ war crimes tribunal has finally begun. A mixed team of Cambodian and foreign lawyers have just kicked into motion with the trial of ‘Duch’, the first of five suspects to be tried. The others are Khmer Rouge leaders Khieu Samphan, Ieng Thirith, Ieng Sary and Nuon Chea.

Duch, whose real name is Kaing Guek Eav, was responsible for the renowned Tuol Sleng prison in Phnom Penh. The prison was a converted high school, rehashed into one of the most gruesome torture centres imaginable. An estimated 20,000 people were incarcerated there and tortured mercilessly before being summarily executed at the nearby killing fields of Choeung Ek as enemies of the revolution. When the Vietnamese invaded Cambodia in 1979 they released the 7 captives who, against all odds, had survived and they converted the prison into a symbol of the Khmer Rouge insanity that they were offering to redress. Duch disappeared into the countryside but was rediscovered by Western journalists in 1998. By this time he had converted to Christianity, perhaps in the hope of escaping the karmic consequences of his deeds and finding forgiveness and salvation.

So who really cares about these trials and their outcome? The United Nations, China, the USA are thought by many to have blood on their hands for having supported or turned a blind eye to what was going on in Cambodia under the Khmer Rouge. Yet the international community is now urging that the whole story be closed, with investigations focusing on the five scapegoats now held in custody. This irony aside, many Cambodians do hope that the trials will bring to light ‘the truth’ about what happened and about why and how Khmer could so savagely brutalize their own people. But few ordinary Cambodians believe that the country’s endemically corrupt judiciary will be able to carry out a fair and neutral trial, regardless of international presence. Many see the lawyers as taking advantage of an opportunity to bleed the arteries that are bringing money into the country to support the trials – ordinary people wonder how many pockets will be lined.

Cambodia’s swelling younger generation was not even born when the Khmer Rouge were ravaging their country. Some find it hard to believe the stories their parents tell of having to eat scavenged grubs, of old people being beaten by indoctrinated teenage cadres, of the complete breakdown of institutions and communities. Some think it would make far more sense to put all the tribunal money into dealing with today’s crimes – moped thefts, land-grabbing by the elite, the forced removal of the poor from urban slums so that private enterprise can use their land.

But even if the trials seem bizarre and anachronistic, is it permissible to allow crimes against humanity – the deaths of a quarter of Cambodia’s population – to pass unpunished? What signals would this give to perpetrators of today’s crimes in Cambodia? The trials may never see justice meted out where it’s properly due, but the process of conducting them may at least cast a spotlight onto the workings both of Cambodia’s current judiciary and the terrifying “wheel of history” that rolled over the country in the 1970s.


Made in China. Køn og klasse på den globale arbejdsplads

Hilda Rømer Christensen, Lektor Sociologisk Instititut Københavns Universitet

Cecilia Milwertz Seniorforsker NIAS – Nordisk Institut for Asienstudier

Kina feberen raser i Danmark og i den vestlige verden. Trods den igangværende finanskrise er forventningerne til Kina som det forjættede land stadig høje. Der bliver håbet og kalkuleret både med kineserne som billige arbejdstagere og som købedygtige forbrugere. Lige i hælene følger nu de offentlige uddannelsesinstitutioner, der med støtte fra den danske regering, satser på kulturel og teknologisk udveksling og på indtægter fra mobile kinesiske studerende ikke mindst.  Mange danskere har i de senere år som turister og professionelle stiftet bekendtskab med Kina som et land, der er under forvandling. Forretningshovedstrøget i Beijing ligner nu en radikaliseret udgave af en amerikansk metropol. Bilen er in og cyklen er i frit fald som transportmiddel for den hastigt stigende middelklasse og hver dag kører der 1000 nye biler ud på de nyligt anlagte motorveje i og omkring Beijing.  Noget, som den kinesiske regering i sin nyligt lancerede finanspakke faciliterer ved at intensivere motorvejsbyggeriet!

Sidst men ikke mindst demonstrerede Kina i forbindelse med de olympiske pragtbyggerier, at landet kan producere andet og mere end billige varer med kort holdbarhed. Det er svært ikke at blive fascineret af dette sammensatte land og den begejstrede og optimistiske Kina mania diskurs har da også for nuværende omtrent fuldstændig overlejret og marginaliseret den kritiske Kina diskurs med fokus på demokrati, menneskerettigheder og social ulighed.

Det er lige præcist denne kritiske Kina diskurs, som den kinesiske forsker Pun Ngai giver både kød og blod og teoretisk tyngde i bogen Made in China. Bogens fokus er dagongmei – den store gruppe af kvindelige migrant arbejdere fra Kinas landdistrikter, som er både forudsætning og resultat af udviklingen i Kina i de seneste årtier.

Som bekendt har reformerne i det post-Maoistiske Kina åbnet op for den globale kapitalisme, samtidig med, at Kina har tiltrukket nye eksportorienterede industrier i og med tilstedeværelsen af billig arbejdskraft og gunstige erhvervsbetingelser.

Pun Ngai viser i bogen, hvordan den moderne dagongmei skabes i et felt af komplekse, modsatrettede og paradoksale kræfter. Konstruktionen af den moderne kvindelige migrantarbejder dagongmei skal ses som kontrast til Mao-tidens arbejder gongren.  Gongren, som direkte oversat betyder ‘arbejdende person’ var Mao-tidens kønsneutrale byarbejder, der med en privilegeret klassestatus var nationens herre og arbejdede for den socialistiske stat. Reformperiodens fabriksregime har skabt en ny type arbejdere – de kønnede migrantarbejdere. De kvindelige dagongmei og de mandlige dagongzai arbejder for den private kapital og de nye betegnelser angiver, at arbejde er blevet en vare, der handles i markedsøkonomien. I markedsøkonomiens Kina er arbejderen ikke længere en ukønnet krop defineret af klasse, men derimod et kønnet subjekt. For fabrikken spiller reguleringen af den kønnede krop en væsentlig rolle i forhold til kontrol af arbejdskraften. Med andre ord er det, der med en Foucault term hedder fabrikkernes biomagt, ikke kun interesseret i at forme en generel arbejder, men en særlig feminin krop, der skal tilpasses fabriksdisciplinen. Også den moderne populær og forbrugskultur bidrager som et vigtigt forhandlingsfelt for nye kønskonstruktioner, hvor subjektive forhandlinger og globale markedskræfter tager hinanden i hånden.

Bogen bygger på forfatterens etnografiske feltarbejde i midten af 1990erne i den særlige økonomiske zone Shenzhen, som kan ses som nexus for den nye kinesiske modernitet. Feltarbejdet foregik på en elektronikfabrikken Meteor, en prototype for det nye industrielle fabriksregime i Kina med omkring 500 arbejdere, heraf omkring 75 procent kvinder, de fleste i de laveste jobfunktioner ved samlebånd og i lavere servicejob.

Mere alment udgør dagongmei – de kvindelige migrantarbejdere en vigtig gruppe i den nye kinesiske økonomi.  Unge kvinder har været blandt de første til at blive hyret af de eksportorienterede industrier. Og de udgør f.eks. ca. 70 procent af arbejdsstyrken i beklædnings, legetøjs- og elektronikindustrien. Deres køn har sammen med deres alder og migrantstatus været en forudsætning for positioneringen af Kina som hele verdens fabrik.

Dagongmei både arbejder og bor på fabrikkerne. På fabrikken Meteor i otte-sengs stuer for de lavestrangerende og i fire-sengsstuer for de lidt højere placerede arbejdere. Mens de mandlige ledere og teknikere, som ofte er rekrutteret fra Hong Kong bor i lejligheder. Gennemsnitsalderen for dagongmei er ca. 20 år, og de arbejder typisk som fabriksarbejdere tre til fem år for derefter at vende tilbage til de landsbyer, hvor de kommer fra for at blive gift.

Bogen formidler foruroligende og bevægende glimt at det hverdagsliv som bydes og formes af dagongmei. Ligefra de nedværdigende og slavelignende måder, som arbejdskraften hyres på til den totale kontrol og regulering både af arbejdstiden og den korte fritid. Til de mange former for overlevelesespraksis og subtile former for modstand, f.eks. i populærkulturen, i drømmene og fællesskabet og i konflikter.

Når det gælder arbejdsfunktioner og optimering af arbejdsprocesser bliver de unge kvinder differentieret i et sindrigt system hvor etnisk herkomst, slægtsforhold og sprog spiller en central rolle. Lønnen for en normalarbejdsdag er lav og kan dårligt nok dække leveomkostningerne på fabrikken. Det forklarer motivationen og nødvendigheden i overarbejde, som betales i Hong Kong dollars.

Forudsætningen for konstruktionen af den nye dagongmei type arbejder er, at den kinesiske stat har lempet på Mao-tidens restriktioner på migration fra land til by. Millioner af fortrinsvist unge mennesker er strømmet til byerne og de særlige økonomiske zoner. Lempelserne betyder, at der i løbet af de seneste årtier er opstået en flydende arbejderklasse så at sige, der kan få midlertidig tilladelse til at opholde sig i byområder som arbejdskraft ved de nye transnationale, private, og eksportorienterede industrier. Migrantarbejderne er dog fortsat registreret som landboere. Det betyder, at de ikke har ret til permanent ophold i byområder, og at de ikke har samme rettigheder i byerne som byboer. Mens antallet af migrantarbejdere i 1990 blev opgjort til ca. 70 millioner, var antallet i 2000 steget til ca. 120 millioner, og nogle opgørelser viser tal på helt op til 200 millioner. Registreringen som landboere fastholder migrantarbejderne, der udgør en gruppe på størrelse med Ruslands befolkning! i en mellemposition mellem land og by ved at skelne mellem permanente og midlertidige borgere i byerne. Systemet betegner i et større perspektiv de nye alliancer, som er opstået mellem den kinesiske stat og de internationale virksomheder, mellem den politiske og business eliten – i forhold til at relokalisere og kontrollere den kinesiske befolkning i det moderne Kina.

Pun Ngai rejser her en usædvanlig skarp kritik af den kinesiske stat og mere indirekte af de internationale virksomheder, som på denne måde amputerer almindelige rettigheder og medborgerskab ved ikke at sørge for at migrantarbejderne kan få permanente boliger, job sikkerhed og sundhedsydelser.

Dagongmei udgør ifølge Pun Ngai en kinesisk “subaltern”, der personificerer en dobbelt proces præget af dominans og overlevelse, og er mærket af forskellige former for samarbejde, overskridelse og modstand. Bogen er et på mange måder bevægende og foruroligende dokument. Den viser, at drømmen om den kinesiske modernitet og den store tro på markedet konstant er indskrevet i det kinesiske fabriksregime og den disciplinering, magtudø
velse og menneskelig lidelse, som bliver produceret her.

Teoretisk bygger analysen bro mellem 70ernes kultur- marxisme og poststrukturalistiske og diskursanalytiske tilgange inspireret af Michel Foucault og Judith Butler. Den fremanalyserer tilblivelseshistorier, dekonstruerer og komplicerer de nye, men allerede fikserede forestillinger om de nye kvindelige arbejdere dagongmei. Bogen sporer både kulturelt og symbolsk dette nye kinesiske arbejdersubjekt i den komplicerede kontekst af kinesisk markedsøkonomi, global kapitalisme og patriarkalske familietraditioner. Dagongmei ses som personificeringen af en ny social identitet, som er ved at komme til syne i det nuværende Kina for at møde og modvirke de ændrede sociale og økonomiske relationer i landet og kapitalens behov. Dagongmei kan i forlængelse heraf ses som en kondenseret identitet, som fortæller historien om, hvordan det statssocialistiske system banede vejen for den kapitalistiske verdens økonomi og om hvordan kapitalistisk praksis er afhængig af reguleringen af klasse- og kønsrelationer. Som arbejdersubjekt foregriber dagongmei nye konfigurationer af social modstand og opkomsten af en tavs “social revolution” fra neden.

Pun Ngai: Made in China. Women factory Workers in a Global Workplace. Duke University Press. Durham and London 2005. / Hong Kong University Press. Hong Kong. 2005.

En kortere og lidt anderledes version af denne tekst er bragt som debatindlæg i Dagbladet Information den 16 marts.


In the early 1990s I started an ongoing journey in search of a Chinese worker-subject within the trajectory of China’s state socialist system’s incorporation into global capitalism. I have striven to articulate the emergence of a possible minor genre of social resistance in contemporary China, at a time when China is rapidly transforming itself into a “world factory” for global production and world market.

My intellectual concern is how historical forces – political, economic and socio-cultural – reinforce one another and generate new configurations specific to Chinese society at the opening of the socialist system to global production. This intellectual concern on a new worker-subject, the Chinese dagongmei, motivates me to further ask: In a society in transition, what does the hybrid mixture of state socialist and capitalist relations ask individual bodies to live up to? What sort of new subjects, new identities and new relationships of power and resistance emerge?

In the past ten years, I have unfailingly committed myself to living and experiencing with the migrant women workers in the Pearl River Delta of China. Not only working on the production assembly lines alongside the workers at the workplace, I also lived with women workers in the workers’ dormitories and went with them to their rural hometowns during the Chinese New Year holidays. My intellectual life has been continuously focused on labor and gender identity, workers’ resistance and global production in contemporary China. My hope is to learn from the working class and the subaltern subjects whom I am devoted to working with for a better society. As a form of writing politics to deconstruct cultural and self-colonizing practices, and as a record of my intellectual pursuit and reflexivity, I have published  a book in Chinese ???????????????(Class Yearning: An Oral Account of Chinese Women Workers)?????????2005?so as to share my work with a wider audience on Mainland China and the Chinese women workers in particular.

Pun Ngai is Associate Professor at the Department of Applied Social Sciences, Hong Kong Polytechnic University and Deputy Director of the joint Peking University and Hong Kong Polytechnical University, Social Research Centre. She is the author of Made in China: Women Factory Workers in a Global Workplace (Duke University Press and Hong Kong University Press, 2005) which won the C. Wright Award in 2006. Her current interests include global production, gender and labor in China. She is also the President of the Chinese Working Women Network http://www.cwwn.org.


Europe and the suffering people of Burma/Myanmar

Timo Kivimäki, Senior Researcher NIAS – Nordic Institute of Asian Studies

The fate of the Rohingya people reverted our attention to the suffering of the people of Burma/Myanmar – a country whose name cannot even be agreed upon. Yet, initiatives to relieve the situation of the people would require cooperation, not just arguments and working against each other. Europe, in order to participate in this, would need a new, more sophisticated strategy towards Burma/Myanmar. Last week, an excellent blog entry by Martin Gemzell, Asia Program Manager of Olof Palme International Center, drew a convincing picture of the complicity of the military government in the suffering of the Burmese people. Yet the suffering is also linked to structures, prejudice and acts of broader circles. Recently, I spent a week in the Rakhine State – in the biggest concentration of the Rohingya people – and learned that discrimination against the Rohingya is not only a monopoly of the government. Most local Rakhine and Chin people do not accept the justification of Rohingya existence in the country and instead used the government’s registration of the Rohingya for the constitutional referendum as clear proof of the government’s dishonesty in regards to the referendum. As one Rakhine engineer stated, “naturally they falsified the vote, because they even registered the Muslims (the word identifying the collective entity of the Rohingya people is generally not used in Rakhine State, except for Rohingyas themselves) even though they have no right here, and even though they are not Myanmar people.” The exiled democratic government of Burma, (NCGUB) recently issued a statement on the Rohingya people, and also failed to recognize the citizenship of the Rohingya people. The problem of the suffering of the people is more comprehensive than just a matter of the political system. We Europeans who would like to be helpful should not only focus on the institutional macro structures of power if we want to be useful for change for the better. By this I do not mean we should not also focus on opportunities to contribute to change of the political system, but simply that the policy agenda or development and wellbeing cannot be a hostage of a regime change.  Much can already be done now. We do not need to wait for a fundamental change before we can act.

To contribute to steps to the right direction, Europe could try to work on a more diversified and complicated strategy regarding Burma/Myanmar. During the transition of the political system, one should not ignore opportunities to contribute to democratic developments and to a more peaceful future of the country. The generational change in the military leadership, the transition to a constitutional system with some sort of parliamentary, multi-party political space, and the continuing negotiation on changes to the constitution, all offer entry points for positive European contribution. A more sophisticated agenda could start with reacting differently to different initiatives of the government. When the government ignored the suffering of its people after the late spring cyclone in the country, angry criticism was in place. However, when the government developed its openness towards international cooperation for the relief of the people, Europe should have reacted with open public recognition. Furthermore, a more sophisticated strategy should not treat everybody in the government similarly. There has been suggestion of collaborating with the middle-rank administration (not the privileged elite) on issues of human security. While running the risk of supporting elements of the undemocratic political system, this could also represent the kind of sophisticated strategy that could play up more democratic and progressive people in the government and agendas that could help the situation of the people instead of just focusing on paranoid agendas of state security.

With a better political system as an instrument of the people rather than that of only the elite, Burma/Myanmar will be able to help itself in accelerating development and reducing poverty. But all this should not ignore opportunities for Europe to contribute to the alleviation of the suffering in a more direct manner. The total concentration of the Myanmar military government on security of the state system and the total concentration of Europeans on changing that system has resulted in the loss of many opportunities to focus on policies that could directly help people with their difficulties. People in the country need humanitarian assistance, and there is widening space for offering that assistance in a responsible manner. This widening space for assistance should be utilized as an independent parallel track to the all-politicizing track that aim for democratization.

Furthermore, there are options to encourage economic development that are nevertheless politically responsible. Denmark’s Minister for Development Cooperation, Ulla Tørnæs recently suggested promoting tourism in the country as a strategy of increasing people-to-people interaction. Democratic Burma lobbyists have been hesitant as this could also support the repressive government. A more sophisticated strategy could involve a process of tourism certification, which could identify morally responsible tourism options in the country. Hotels, travel packages and transportation options that would be not only environmentally certified, but which could also ensure that a maximum share of tourist spending would end up in the pockets of the local people presents a middle way.

A more flexible and sophisticated strategy from Europe for Burma/Myanmar would, in short, involve identifying opportunities to work on humanitarian and development issues despite the government tactics that are not approved of. At the same time, it would mean a flexible strategy of supporting the progressive initiatives and people in the government and opposing the less progressive people and projects. For this, Europe would need better links and dialogue all the way to the top. Dialogue and communication should not be seen as a reward the government has to earn. Europe should be prepared to communicate publicly and confidentially.  On the official track, Europe would need a strategy to gradually increase involvement that does not build up the government, eventually leading to the establishment of a Commission delegation in Yangon. On the unofficial track, better communication would require a strategy of utilizing eminent Europeans for the engagement of the top levels of Myanmar government. Even though Burma/Myanmar is far away, the consequences of our strategies should serve its citizens. Blunt strategic instruments and disregard for the consequences of our demonstrative actions is no longer acceptable in face of the human suffering in this poor country.